O akciích

Akcie (angl. shares či stocks) je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel je akcionář a vložil určitý podíl do akciové společnosti, přičemž s držením akcie jsou spojena určitá práva. Tak ve stručnosti definuje pojem akcie česká Wikipedie. Jedním ze základních práv je, a pro ty, co hodlají investovat do dividendových akcií právo nejdůležitější, právo podílet se na zisku společnosti. Část zisku je držitelům akcií přerozdělena ve formě dividendy, je-li dividenda vyplácena. S akciemi se obchoduje většinou na burzách cenných papírů, přičemž akcie je pouze nehmotným záznamem v databázi, v určitých případech je možné fyzické držení akcie. Ti investoři, kdo nakupují na burzách cenných papírů, tak činí prostřednictvím zprostředkovatele – obchodníka s cennými papíry či makléře.

Akciové společnosti

Akcie je tedy podíl, či část akciové společnosti, kterou držitel akcie vlastní. Akciové společnosti nejsou fenoménem moderní doby, obdoba první akciové společnosti existovala již ve čtrnáctém století v Anglii. Historicky známé jsou společnosti jako East India Company nebo Dutch East Company. Akcie lze rozdělit od několika druhů, jako jsou kmenové akcie nebo prioritní akcie. Důkladné definice a vysvětlení lze získat v jakékoli odborné literatuře. Pro naše potřeby postačí, že většina vydávaných akcií jsou akcie kmenové. Akcie existují ve dvou základních formách a to zaknihované ve formě listinné. Zaknihované existují jako zápisy v některém registru cenných papírů, listinné jsou skutečnými fyzickými cennými papíry. Listinné se dále dělí na akcie na jméno, kdy je vlastnictví spojeno s určitou konkrétní osobou a akcie na doručitele, které nejsou spojeny s konkrétním jménem. V České republice je druhá forma často terčem kritiky s ohledem na snahu skrýt vlastnickou strukturu a získávat netransparentně či spíše podvodně finance z veřejných zdrojů.

Burza cenných papírů

S akciemi, jak je výše uvedeno, se obchoduje na burze cenných papírů. Cena akcie je určována nabídkou a poptávkou na trhu. Nabídku a poptávku po akciích ovlivňuje značné množství faktorů, jako jsou hospodářské výsledky dané akciové společnosti, očekávání trhu, obecně důvěra v ekonomickou situaci, negativní či pozitivní zprávy atd. Oceněním aktuální ceny akcie se zabývají dva přístupy, které budou v některém z příspěvků rozebrány důkladněji. Jde o fundamentální a technickou analýzu.

Pro investora laika je podstatná informace to, že akcie je určitý podíl na dané společnosti a to, že řada společností vyplácí pravidelně podíl na zisku tj. dividendu. Právě dividenda bude to, co nás bude na akciových titulech, zajímat nejvíce. Samozřejmě, po zvážení všech faktorů, které budou dále rozebrány včetně popisu toho, jak na burze obchodovat resp. jak na burze investovat.

Kdo se může stát investorem?

Dodnes přetrvává z mnoha stran neustále se opakující přesvědčení, že investování do akcií je pro jednotlivce velice rizikové a jedinec bez potřebných znalostí té či oné analýzy, matematických modelů oceňování apod., nemůže uspět proti ostříleným obchodníkům vybaveným zmíněnými znalostmi a dostatkem důležitých informací. V této souvislosti stojí za úvahu dva citáty světově nejuznávanějšího a nejúspěšnějšího investora Warrena Buffetta: „Kdyby podmínkou toho, abych se stal výborným investorem, byla znalost počtů a algebry, musel bych se vrátit zpátky k doručování novin,“ a „Wall Street je jediné místo, do něhož lidé vjíždějí v Rolls Royci, aby získali radu od těch, kdo tam jezdí metrem.“ Co myslíte, je lepší cestou spolehnout se sám na sebe a na svůj rozum nebo tuto činnost delegovat na někoho, kdo se nazývá odborníkem?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Rychlá a profesionální certifikace výrobních postupů