HCP – zdravotnické služby s lákavým výnosem

Zdravotnictví a služby s ním spojené je oblastí, kde se točí ohromné peníze, o tom asi netřeba pochybovat. A v zemích, kde občané řadu zdravotnických služeb hradí ze svého nebo si platí poměrně nákladné pojištění, to platí dvojnásob. V této souvislosti je dobrým byznysem investování do realit zaměřených právě na oblast zdravotnictví. Nemám ovšem na mysli právě koupi nemocnice, to asi nebude ve finančních možnostech drobného dividendového investora. Investovat do realit v tomto segmentu ale lze např. prostřednictvím realitních trustů.

Dnešním tipem k bližšímu průzkumu je společnost HCP s téměř třicetiletou historií na americkém trhu. Jedná se o tzv. REIT neboli realitní investiční trust, který se zaměřuje právě na nemovitosti sloužící zdravotnickému průmyslu ve Spojených státech amerických. HCP provozuje jednak vlastní portfolio nemovitostí, jednak zajišťuje poskytovatelům zdravotní péče financování jejich potřeb v oblasti realit. Společnost investuje do pěti segmentů. Jedná se o senior bydlení s lékařskou péčí, zázemí zdravotní péče, provoz a financování ordinací praktických lékařů a zdravotnických specialistů, nemovitosti v nichž je zajišťována následná péče, rehabilitace a ošetřovatelské služby a v neposlední řadě se jedná o nemocnice.

Portfolio nemovitostí společnosti tvoří téměř tři desítky objektů určených k bydlení pro seniory, sedm desítek zařízení zajišťujících bydlení s pečovatelskou asistencí nebo natři stovky zařízení následné péče. HCP působí ve více než třiceti státech USA. Postupně se rozšiřuje zejména portfolio nemovitostí zaměřených na seniorské bydlení s lékařskou péčí a to s ohledem zejména na trend postupného stárnutí populace. Společnost také investuje do starších bytových objektů, které následně rekonstruuje a nabízí je jako bydlení se zdravotnickou asistencí jak pro seniory, tak pro lidi se zdravotním znevýhodněním. Nejziskovějším segmentem je právě senior bydlení, které tvoří zhruba jednu třetinu všech příjmů společnosti. V této souvislosti lze obecně konstatovat, že zajímavými investicemi budou určitě společnosti, které produkují výrobky určené pro seniory případně zajišťují některý typ služeb poptávaných právě starší populací.

V segmentu následné péče společnost HCP provozuje již zmíněné tři stovky zdravotnických zařízení. Pobyt v těchto zařízeních si lidé hradí buď z vlastních prostředků, případně je pobyt hrazen prostřednictvím programů jako Medicare a Medicaid, což jsou vládní zdravotnické programy ve Spojených státech amerických zajišťující určitou formu zdravotního pojištění zejména pro nízkopříjmové skupiny obyvatel nebo pro seniory a zdravotně postižené v případě programu Medicare. Příjmy z tohoto segmentu se podílí na celkových příjmech společnosti zhruba ve výši třiceti procent.

Společnost rovněž zajišťuje provoz a správu více než stovky laboratoří, výzkumných a kancelářských prostor spojených se zajišťováním zdravotnických služeb. Jen kancelářských zdravotnických budov vlastní a provozuje HCP kolem dvou set padesáti. Jedná se jak o kancelářské prostory, tak o lékárny, ambulantní služby, diagnostická centra, rehabilitační kliniky atd. Nemovitosti jsou většinou pronajímány skupině provozovatelů zdravotnických služeb nebo jednotlivým specialistům (něco na způsob našich poliklinik). K portfoliu společnosti rovněž patří 21 nemocnic akutní nemocniční péče, dlouhodobé péče a také rehabilitační nemocnice. HCP nemocnice jsou pronajímány na podobném principu jako výše uvedená zdravotnická zařízení.

Cena akcie společnosti HCP se v současné době pohybuje těsně pod hranicí 40 USD. Důležité poměrové ukazatele vypadají následovně:

P/E – 20,53

P/B – 1,71

Debt/Equity – 0,83

Dividendový výnos – 5,27%

Finanční výkazy HCP určitě stojí za bližší pozornost dividendového investora. Více než pětiprocentní výnos se jeví poměrně atraktivně. V porovnání s jinými REITs je HCP relativně velmi málo zadlužená a finančně stabilní.

 

Zdroje: Reuters.com, Morningstar.com, Google.com

1 komentář u HCP – zdravotnické služby s lákavým výnosem

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nevíte, jak získat certifikace ISO - TÜV NORD