Energetické firmy – většinou stabilní růst a solidní dividendy

K mnou oblíbeným akciovým titulům patří rozhodně výrobci a distributoři elektrické energie. I když nejde většinou o akciové dravce, jejichž hodnota poskočí o desítky procent během krátké doby, pro konzervativnějšího investora je energetika výbornou a stabilní podobně jako jsou například telekomunikace.

Důvodů, proč mám v oblibě akcie energetických společností, je několik. První je zmíněn v předešlém odstavci, a sice, cena akcie je většinou stabilnější a růst je spíše pozvolnější, člověk má tak daleko více času analyzovat, pročítat zprávy, hledat informace, zvažovat atd. Zkrátka, lidem rozvážným dává tento sektor poměrně solidní čas na rozmyšlenou. Mimochodem, to že energetika se většinou neřadí k tzv. hot stocks, neznamená, že jde o nudné akcie s vidinou mírného zisku. Právě naopak. Kdo si počká, ten se dočká, a v případě energetik to platí dvojnásob. Akcie slušné společnosti, která se prodává za dobrou cenu, dokáže zvládnout za pár let i desítky procent a vydělat vlastníkům akcionářům opravdu velmi slušné peníze. Příkladem budiž např. NV Energy, kterou jsem kupoval před pár lety za cenu pod hranicí třinácti dolarů a prodal ji za cenu téměř dvojnásobnou v době, kdy firmu kupovala velká investiční společnost.

Druhým důvodem, proč mě to nějak táhne k energetice, je obor samotný resp. konkurenční prostředí. V ideálním případě totiž o příliš konkurenční prostředí nejde a energetické firmy fungují většinou jako lokální monopoly (často i mezinárodní). Čím méně konkurence, tím v podstatě lépe, protože cenovou politiku si do jisté míry firma určuje sama. Záměrně zdůrazňuji do jisté míry, protože, a to je značné negativum, energetický sektor je velmi regulovaným odvětvím a ono určování cenové politiky se děje pouze v rámci nastaveném legislativou a pravidly daného státu. S ohledem na zisky těchto společností jsou navíc občas jedním z prvních cílů populistických politiků, kteří by rádi zavedli něco jako sektorové daně. Ostatně, pokud sledujete politická vyjádření v ČR, víte, o čem je řeč, že ano? Dalším důvodem, který hovoří pro sektor energetiky, je samotná komodita, která je odběrateli poptávána. Stručně řečeno, lidé elektřinu potřebují a budou za ni muset platit do doby, než nějaká chytrá hlava zvládne jiný levnější a snazší způsob její výroby nebo se přejde na jiný druh energie. V obou případech se pravděpodobně jedná o období, které se netýká mého života :-)

Důvodem posledním a důvodem asi nejzásadnějším, jsou samozřejmě dividendy. Energetické společnosti patří obvykle k velmi stabilním plátcům dividend, kteří k přehodnocení dividendové politiky sahají jen ve výjimečných případech jako je globální krize nebo rozsáhlá expanze. V případě České republiky českého gigantu ČEZ by se jednalo například o dostavbu Temelína. Pokud k němu dojde, dividendová politika bude s pravděpodobností hraničící s jistotou významně přehodnocena. Nic ale netrvá věčně a energetické společnosti se výplatám dividend i po těchto událostech obvykle vracejí. Navíc, hodnota dividendového výnosu je v porovnání s mnoha jinými odvětvími většinou nadprůměrná. Pokud navíc investor zvažuje, kdy do obchodu nastoupit a cenu, za kterou nakupuje (nízký poměr P/B, nízká míra zadluženosti apod.), může být velmi mile překvapen jednak výší dividendy, jednak růstem ceny samotné akcie.

Portfolio vybudované převážně z energetických firem tak může být výborným zdrojem zisků na mnoho a mnoho let. Sestavit si portfolio z takto zaměřených titulů nebude nic složitého a v jednom z dalších příspěvků se pokusím vybrat několik firem z energetického sektoru, které by mohly být základem trvalejšího portfolia. Ti, kteří preferují spíše pasivnější přístup, najdou na trhu dostatek nabídek v oblasti fondů, investiční společnosti často nabízejí fondy zaměřené speciálně na určitý sektor a energetika není výjimkou.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nevíte, jak získat certifikace ISO - TÜV NORD