Dividendové portfolio z energetických společností

Pracovní povinnosti nějak převažují v poslední době nad zálibou v podobě akcií a aktualizace webu mírně řečeno pokulhává. Pokusím se to napravit a věnovat se webu trochu častěji, samozřejmě, pokud čas dovolí (nebo si alespoň dám takové předsevzetí.) V posledním článku s názvem Energetické firmy – většinou stabilní růst a solidní dividendy, jsem popisoval, resp. vysvětloval svůj více než pozitivní vtah k dividendovým titulům z oblasti výrobců a distributorů elektrické energie. V tomto článku se pokusíme sestavit takové malé dividendové portfolio právě z těchto titulů. Kritéria jsou obdobná, jako v předešlých případech – pokud možno co nejvyšší dividendový výnos, nízký poměr P/B a pokud možno nízké zadlužení.

Pokusné portfolio bude sestavené z pěti dividendových titulů z oblasti energetik zejména z USA. Ve zmiňovaném článku jsem zmiňoval, že energetikám (nejedná-li se o nějaké masivní podvody), se většinou vyhýbají náhlé a prudké výkyvy cen akcií a řadí se k tzv. defenzivním titulům. Ostatně proto jsou tyto akciové tituly vhodné i pro konzervativní investory, kteří upřednostňují relativní jistotu a chtějí se pokud možno vyhnout riziku. I když, na akciovém trhu je jistota poměrně „nejistý“ pojem.

Portfolio – akcie energetických firem

Jednotlivé akciové tituly s krátkým popisem budu řadit podle výše dividendového výnosu a s případným upozorněním na nějaké nestandardní hodnoty některých ukazatelů.

1. Southern company
Prvním akciovým titulem je společnost Southern Company, kterou najdete pod tickerem SO. Jedná se o energetický moloch zabývající se jak výrobou, tak distribucí elektrické energie v amerických státech Alabama, Georgia, Florida a Mississippi. Kromě energetiky zasahuje Southern Company i do oblasti komunikace a poskytuje internetové připojení a dokonce i služby mobilních operátorů.

Dividendový výnos: 4,49%

2. TECO Energy, Inc
Druhou akcií se zajímavým dividendovým výnosem je TECO Energy, kterou najdete pod tickerem TE. V porovnání s prvním gigantem Southern Company se jedná o menší společnost s tržní kapitalizací „pouze“ 4,5 miliardy dolarů. Společnost se kromě výroby a distribuce energie zabývá rovněž distribucí a prodejem plynu. Společnost působí zejména v americkém státu Florida. V menší míře zahrnují aktivity společnosti těžbu uhlí. Společnost TECO Energy na trhu působí od roku 1899.

Dividendový výnos: 4,49%

3. Hawaiian Electric Industries Inc.
V případě Hawaiian Electric Industries Inc. asi netřeba popisovat, ve které oblasti resp. státu asi působí. Společnost najdete pod tickerem HE. Nejedná se čistě o výrobce či distributora elektrické energie či jiných Komodit. Hawaiian Electric Industries Inc. je rovněž aktivní v oblasti bankovnictví. V době psaní tohoto článku poměrně zajímavě vypadaly ukazatele P/E a P/B, rovněž zadlužení firmy nebylo nijak výjimečně vysoké. Společnost je na trhu od roku 1891.

Dividendový výnos: 4,40%

4. PPL Corporation
Název trochu mate, nejde v tomto případě o známého dopravce. Společnost PPL Corporation najdete pod tickerem PPL. Jde opět o výrobce, distributora a prodejce elektrické energie v amerických státech Pennsylvania, Kentucky, Virginia, Tennessee a také ve Velké Británii. Kromě výroby a prodeje elektřiny v menší míře těží a prodává koncovým odběratelům zemní plyn. Na trhu má společnost PPL Corporation více než devadesátiletou tradici.

Dividendový výnos: 4,24%

5. Consolidated Edison, Inc
Consolidated Edison, kterou najdete pod tickerem ED, se opět stejně jako výše jmenované společnosti zabývá výrobou a distribucí elektrické energie, kromě toho je i významným dodavatelem tepla a zemního plyn ve Spojených státech amerických. Společnost byla založena v New Yorku v roce 1884. Míra zadlužení společnosti je na relativně nízké úrovni, zajímavé jsou i hodnoty P/B a P/E.

Dividendový výnos: 3,95%

Výše uvedení tipy nejsou žádným investičním doporučením, ale pouze tipem, který by rozhodně neměl uniknout dividendovému investorovi. Samozřejmě si každá společnost zasluhuje bližší analýzu.

Zdroje: finviz.com, morningstar.com, finance.yahoo.com, google.com/finance

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vyzkoušejte moderní laboratoře TÜV NORD