Archiv pro měsíc: Květen 2013

Quick ratio – Je společnost schopna dostát svým finančním závazkům?

V sekci důležité pojmy jsme se naposledy seznámili s důležitým ukazatelem likvidity current ratio, který nám ve stručnosti říká, zda má firma momentálně v danou chvíli dostatek prostředků k tomu, aby pokryla své závazky. Do výpočtu current ratio se do aktiv dosazuje vše, co lze do jednoho roku přeměnit na peníze, tj. dostupná hotovost, ale i zásoby a pohledávky. Celý příspěvek

  • Poskytujete někomu ubytování? Dejte si pozor na daně!
    V souvislosti s mimořádným nárůstem poskytování ubytování prostřednictvím různých internetových platforem (jako jsou Airbnb, HomeAway, a další) v poslední době stát začíná řešit, zda a jak poskytování ubytování regulovat a zdaňovat. Jelikož toto sdílené ubytování poskytuje i v České republice poměrně mnoho fyzických osob, je namístě podívat se na tuto problematiku z pohledu daňového detailněji.
  • EET a jaderný knoflík
    Jednačtyřicet poslanců dalo k Ústavnímu soudu návrh na zrušení elektronické evidence tržeb. Soudci EET nezrušili, perka jí ale zastřihli. A disentní stanovisko pěti členů soudu dává naději, že by to nakonec s českými soudci nemuselo být až tak zlé.
Rychlá a profesionální certifikace výrobních postupů