Archiv pro měsíc: Květen 2013

Quick ratio – Je společnost schopna dostát svým finančním závazkům?

V sekci důležité pojmy jsme se naposledy seznámili s důležitým ukazatelem likvidity current ratio, který nám ve stručnosti říká, zda má firma momentálně v danou chvíli dostatek prostředků k tomu, aby pokryla své závazky. Do výpočtu current ratio se do aktiv dosazuje vše, co lze do jednoho roku přeměnit na peníze, tj. dostupná hotovost, ale i zásoby a pohledávky. Celý příspěvek

Rychlá a profesionální certifikace výrobních postupů