Archiv pro měsíc: Březen 2013

Telefónica O2 – (zatím) vysoké dividendy

Telefónica O2 patří k trojici operátorů ovládajících český mobilní trh. Telefónica O2 provozuje téměř sedm milionů mobilních a pevných linek, poskytuje i služby v oblasti připojení k internetu nebo kabelové televize. Společnost patří do skupiny Telefónica, která působí na trzích více než 25 zemí Evropy, Afriky a Latinské Ameriky, kde dokonce zaujímá první místo v sektoru telekomunikací. Celkový počet zákazníků skupiny Telefónica v rámci celého světa přesahuje tři sta milionů. Celý příspěvek

Current ratio – ukazatel finančního zdraví podniku

Current ratio patří k dalším ukazatelům, které by měl investor při zvažování investice do společnosti brát v úvahu. Current ratio nebo také ukazatel běžné likvidity je poměrem mezi tzv. oběžnými aktivy a krátkodobými závazky. Ukazatel nám říká, kolikrát jsou krátkodobé závazky kryty oběžnými aktivy a dává nám obrázek o tom, zda má firma k dispozici dost likvidních prostředků ke krytí svých závazků. Current ratio je důležitým ukazatelem finančního zdraví firmy. Ve výpočtu se do krátkodobých aktiv dosazuje dostupná hotovost, zásoby a pohledávky. Obecně jde o cokoli, co lze do jednoho roku přeměnit na hotovost. Krátkodobé závazky jsou pak rovněž splatné do jednoho roku. Celý příspěvek

Peter Lynch a fenomenální úspěch Fidelity Magellan

Peter Lynch patří k nejúspěšnějším investorům nejen americké nedávné historie. Peter Lynch se narodil v roce 1944 ve Spojených státech amerických, po dvouleté službě v armádě studoval finance v Bostonu a na univerzitě v Pensylvánii. Po studiích se stal analytikem v investiční společnosti Fidelity, kde byl povýšen na post ředitele výzkumu v roce 1974 a v roce 1977 převzal správu fondu Fidelity Magellan, jehož aktiva v té době dosahovala 22 milionů dolarů. Peterova taktika byla relativně jednoduchá, Celý příspěvek

Molson Coors – spotřeba piva zajišťuje stabilní dividendy

Molson Coors je jedním z předních výrobců a distributorů především piva ale i dalších nápojů. Společnost má významné postavení na trhu především ve Spojených státech amerických, Kanadě, Velké Británii, Irsku, výrobky Molson Coors nebo některé z jejích dceřiných společností, kterých firma vlastní desítky, se prodávají po celém světě. Produkty Molson Coors lze koupit pod značkami Coors Light, Molson canada, Molson Export, Keystone, Amstel Light atd. atd. V České republice Moslon Coors vlastní například pivovar Staropramen. Celý příspěvek

AT & T – stabilní zdroj atraktivních dividend

AT & T Inc. je světově známou telekomunikační společností sídlící ve Spojených státech amerických. AT & T poskytuje telekomunikační služby konečným spotřebitelům – fyzickým osobám, domácnostem, podnikům ale i dalším poskytovatelům.
Společnost působí v několika segmentech. Zásadní a v současnosti nejrychleji se rozvíjející jsou mobilní hlasové a v posledních letech, v souvislosti s raketovým nástupem chytrých telefonů, zejména mobilní datové služby. V této souvislosti a s ohledem na velikost společnosti je AT & T jedním z největších distributorů a prodejců mobilních telefonů, osobních počítačů, notebooků, tabletů a souvisejícího zboží. Služby poskytuje prostřednictvím vlastní sítě nebo prostřednictvím jiných partnerských distributorů. Celý příspěvek

Debt/Equity – Jak je na tom firma s dluhem?

Akciová společnost, která má přinášet pravidelný a stabilní příjem ve formě dividend, nemůže být předlužená. To, jak je na tom daná společnost se zadužeností, ukazuje Debt To Equity ratio. Jedná se o jeden z nejzásadnějších ukazatelů, které musí investor při výběru akcie brát rozhodně v potaz, neboť vysoký nebo relativně malý a trvale rostoucí dluh značí velké problémy v budoucnu.
Ukazatel debt to equity ratio se vypočítává jako aktuální poměr dluhu společnosti a jejího vlastního jmění. Ukazuje, jakým způsobem je společnost financována, zda spíše z vlastních zdrojů nebo dluhem. Celý příspěvek

P/S ratio – Poměr tržní ceny akcie a tržeb společnosti

Dalším z poměrových ukazatelů, kterým by měl investor věnovat náležitou pozornost, je Price To Sales ratio (P/S ratio). Výsledný ukazatel se vypočítává jako poměr aktuální tržní ceny akcie a tržeb, které připadají na jednu akcii za posledních dvanáct měsíců. Ukazatel nám prozrazuje výkonnost společnosti, přičemž by jej investor měl vždy porovnávat s poměrem ostatních společností působících ve stejném odvětví. Netřeba zmiňovat, že poměrový ukazatel sám o sobě neukazuje o společnosti vše potřebné, ale je potřeba jej používat v kombinaci s ostatními ukazateli (P/E, P/B, Celý příspěvek

H&R Block – daně a pravidelné dividendy

Známá věta říká, že na světě není jisté nic jen smrt a daně. Právě druhou oblastí se zabývá společnost H&R Block, Inc. Spíše než to, že se nám podaří zbavit se daní, je pravděpodobnější, že se vědcům podaří najít látku chránící člověka před smrtí. Každopádně, s ohledem na zavedenost značky H&R Block v oblastí daní, daňových přiznání ale i bankovních služeb je jisté, že firma bude mít ještě hodně dlouhou dobu o práci postaráno. A atraktivitu investice do této společnosti ještě zvyšuje fakt, že je stabilním plátcem zajímavých dividend. Celý příspěvek

NV Energy – dlouhá historie dividend

NV Energy, Inc. sídlí ve Spojených státech amerických ve státě Nevada. NV Energy patří dlouhodobě ke stabilním plátcům dividend a pro investor poohlížející se po vhodných dividendových akciích by měl NV Energy věnovat náležitou pozornost. Společnost patří do sektoru tzv. utilities, tedy společností, které zajišťují občanům služby různého druhu (např. distribuce a prodej vody, plynu, energií apod.). NV Energy se zabývá výrobou elektrické energie, zajišťuje její přepravu, distribuci a prodej koncovým zákazníkům. Společnost zajišťuje i přepravu a prodej plynu. NV Energy zabezpečuje distribuci a prodej energií pro téměř jeden a půl milionu zákazníků (domácnosti, komerční subjekty, místní samosprávné a vládní orgány) ve státě Nevada. Celý příspěvek

Ukazatel P/E – Kolik investor zaplatí za korunu zisku?

Price to earnings ratio (P/E ratio) neboli poměr aktuální tržní ceny a čistého zisku na akcii je důležitým ukazatelem na akciových trzích, který vypovídá o tom, jaký násobek čistého zisku je investor ochoten za akcii zaplatit. V podstatě, pokud by zisky společnosti zůstávaly na stále stejné úrovni, by poměr vyjadřoval návratnost investice v letech. Poměr P/E se obvykle počítá za několik posledních čtvrtletí (tzv. trailing P/E), objevuje se ale i verze výpočtu P/E dle odhadovaných či předpokládaných zisků společnosti (tzv. forwarded P/E). Druhou možnost považujeme spíše za věštění a vypovídající hodnotu forwarded P/E za nízkou. Celý příspěvek

Vyzkoušejte moderní laboratoře TÜV NORD