Archiv pro měsíc: Únor 2013

Poměr ceny a účetní hodnoty – podhodnocené nebo předražené akcie?

Koupíte raději jednu korunu za dvě nebo dvě koruny za jednu? Odpověď bude asi jasná, že? Jistou nápovědu, jestli nekupujete za příliš vysokou cenu, Vám poskytne další z důležitých ukazatelů – poměr ceny k účetní hodnotě akciové společnosti neboli price to book ratio, ve zkratce P/B. Pro investora bude jedním z nejdůležitějších ukazatelů současně s již zmíněným dividendovém výplatním poměrem. Ukazatel signalizuje, zda je akcie dané firmy podhodnocena nebo naopak.
Účetní hodnota ukazuje hodnotu veškerých aktiv společnosti po odečtení pasiv, tj. vyjadřuje sumu, která zbyde po uhrazení všech všech závazků akciové společnosti. Celý příspěvek

Ex-dividend date – Kdo dostane dividendu?

Dalším z řady pojmů, se kterými bude akciový investor operovat, je ex-dividend date. Ex-dividend date je den, kdy může vlastník akcie prodat a neztratit nárok na dividendu. Z pohledu kupujícího je ex-dividend prvním dnem, kdy kupující již nemá nárok na nejbližší dividendu. Potřeba je zdůraznit slovo nejbližší, nárok na další následující dividendy samozřejmě nezaniká.. Celý příspěvek

ČEZ – (zatím) stabilní příjem z dividend

Společnost ČEZ je největším energetickým koncernem v celé střední a jihovýchodní Evropě a největším producentem elektrické energie v České republice. Spektrum aktivit skupiny ČEZ je opravdu široké, zahrnuje výrobu, distribuci a prodej elektrické energie, výrobu, distribuci a prodej tepla, těžbu surovin ale např. i jaderný výzkum. Společnost je zároveň jedním z největších zaměstnavatelů v České republice. V poslední době se ČEZ poměrně intenzivně zaměřuje na oblast obnovitelných zdrojů.
V poslední době společnost čelí problémům v zemích Balkánu. Od počátku roku 2013 jsou hojně medializovány problémy společnosti zejména v Albánii a v posledních dnech i v Bulharsku. Celý příspěvek

Dividendový výplatní poměr – jakou část zisku dá společnost akcionářům?

 

Další z velmi důležitých ukazatelů, o který by se měl investor do cenných papírů zajímat, je dividendový výplatní poměr, angl. dividend payout ratio nebo zkráceně jen payout ratio. Dividendový výplatní poměr nám říká, jakou část svého zisku daná akciová společnost vyplácí ve formě dividendy. Pokud společnost generuje zisk, rozdělí jej obvykle na dvě části. Jeden podíl vyplatí akcionářům ve formě dividend, druhou si společnost ponechává a reinvestuje ji resp. ji využije pro další rozvoj společnosti. Celý příspěvek

Dividendový výnos – důležitá informace pro investory

Jednou ze zásadních informací, kterou bude investor při posuzování atraktivity společnosti zvažovat, je dividendový výnos dané akcie resp. dané společnosti. Dividendový výnos neboli v angličtině dividend yield je jedním ze základních poměrových ukazatelů které investor pro posuzování vhodnosti investice potřebuje. Záměrně zdůrazňujeme, že jde o jeden z ukazatelů, neboť pro prvotní posouzení bude investor potřebovat více informací. Celý příspěvek

Nevíte, jak získat certifikace ISO - TÜV NORD